28 thoughts on “ĂN SƯỜN HẦM BÍ ĐAO HÀN QUỐC, CÁ DIÊU HỒNG CHIÊN GIÒN CHẤM MẮM CHUA CAY,

  1. Sau hok day con trai nói tiếng Việt. Với con trai lớn tập nói tự lập đi..

  2. Hàn quoc làm gi có bi Dao chi oi🤣… e o 13nAm e moi nghe chi nói hàn quoc có bi Dao
    O day chi có ng vn trong bí Dao hà noi , hay bi Dao trong nam thôi

  3. Hết mùa đông , tuyết tan, Hà trồng cây đu đủ , đất tốt , với lại nhung hà mà trồng chắc quả sai từ gốc tới ngọn

  4. Món ngon gia đình, Thêm món ngon này vào thực đơn gia đình, cảm ơn bạn

  5. Tôi rất thích phim này hay quá đi thôi 😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎🌜🌜🌜🌜🌜🌜🌜🌜🌜🌜🌜🌜🌛🌛🌛🌛🌛🌛🌛🌛🌛🌛🌛🌛🌛🌛

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *