Bậc trí bảo vệ thân bảo vệ luôn lời nói. Bảo vệ cả tâm tư, ba nghiệp khéo bảo vệ | Sư Bửu Chánhsubuuchanh #subuuchanhthuyetphap #chuahoangphap Đêm dài cho kẻ thức Đường dài cho kẻ mệt Luân hồi dài kẻ ngu Không biết chân diệu pháp (Kinh …

Nguồn: https://vonmenschzumensch.org/

Xem thêm bài viết khác: https://vonmenschzumensch.org/category/van-tai

Author: admin

6 thoughts on “Bậc trí bảo vệ thân bảo vệ luôn lời nói. Bảo vệ cả tâm tư, ba nghiệp khéo bảo vệ | Sư Bửu Chánh

 1. Be resilient and love like you’ll never get hurt. Be kind to yourself and others as what Buddha taught us. Breathe and smile!🙏♥️🙏

 2. Keep teaching and practicing Buddha’s teachings for the peace of this universe please. Thank you so much. Happy Friday!🙏♥️🙏

 3. Mental food is equally important as other nutrition we are taking daily to live healthier and happier. May Buddha’s teachings blessing this world today and in future generations. SAVASANNA!🙏🙏🙏

 4. Good Morning Vietnam🙏

  Sống chánh niệm tỉnh giác
  Chướng ma không dám hại
  Nói năng trong chánh pháp
  Im lặng trong chánh pháp
  Chuyên cần mỗi sát na
  Sa môn luôn an vui 😂

  HAPPY BUDDHA 🙏♥️🙏
  Sunflower, Australia 🇦🇺

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *