Bài 1 Cách tiếp cận trong phân tích đạo đứcBài này sẽ trình bày cách tiếp cận của chủ nghĩa công lợi (utilitarianism) và nghĩa vụ luận (deontology) và từ đó rút ra 3 nguyên lí cơ bản của đạo đức y học (và đạo đức trong nghiên cứu): Tôn trọng con người (respect for persons), tính thiện (beneficience) và công bằng (justice)

Nguồn: https://vonmenschzumensch.org/

Xem thêm bài viết khác: https://vonmenschzumensch.org/category/van-tai

Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *