Bai 2 Dịch kệ dâng hương và Tán PhậtĐTTX6 Cổ Ngữ Pali HK3 Ngày 13- 09 – 2020
Bài 2 Dịch kệ dâng hương và Tán Phật
Giáo thọ: SC. TN Hiếu Liên

Email:hvpgvndaotaotuxa@gmail.com
Điện thoại:
Hành chánh cơ sở 1: 028 38478779
Hành chánh cơ sở 2: 028 36206085
Giáo vụ cơ sở 2: 028 36209360

Nguồn: https://vonmenschzumensch.org/

Xem thêm bài viết khác: https://vonmenschzumensch.org/category/hanh-chinh-va-dich-vu

Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *