1 thought on “Bài 2: Kiểu dữ liệu chuỗi (BT: 2.5: Tách chuỗi họ tên – dùng Tokenizer)

  1. Dạ em chào cô. Em dùng hàm split để làm bài tập này thì chỉ tách được phần họ và phần tên còn phần tên đệm thì em không làm được . Vậy co cho em hỏi thì phần tên đệm nếu dùng split có tách được không ? nếu được thì làm như thế nào ạ ?
    Mong cô chỉ giúp !

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *