Bài giảng: Cạm bẫy cám dỗ – Mục sư Giáng Tiên (Pastor Angel Duong) [10/01/2021][10/01/2021]
👉 Bài giảng: Cạm bẫy cám dỗ/ Sermon: The trap of temptation
▪ Diễn giả/ Speaker: MS Giáng Tiên (Ps. Angel Duong)
▪ Thông dịch/ Interpreter: Hương Trầm (Ms. Joy Nguyen)
—–
Hội Thánh Agape Thế Hệ Mới – Dấy lên một thế hệ mới làm vinh hiển danh Chúa.
Agape New Generation Church – To raise up a new generation to glorify God.
—–
Xem thêm thông tin về Agape New Generation Church tại đây: For more information on Agape New Generation Church here:
Fanpage:

Nguồn: https://vonmenschzumensch.org/

Xem thêm bài viết khác: https://vonmenschzumensch.org/category/cong-nghe

Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *