Bài Giảng: Đừng Sợ, Cứ Tiếp Tục Bước Đi Vì Có Chúa Đi Cùng | Mục Sư Lê Thị Thúy PhượngBài giảng: Đừng Sợ, Cứ Tiếp Tục Bước Đi Vì Có Chúa Đi Cùng, được Mục Sư Lê Thị Thúy Phượng chia sẻ trong buổi thờ phượng Chúa ngày 28/03//2021 Hội …

Nguồn: https://vonmenschzumensch.org/

Xem thêm bài viết khác: https://vonmenschzumensch.org/category/tai-chinh-ngan-hang-bao-hiem

Author: admin

4 thoughts on “Bài Giảng: Đừng Sợ, Cứ Tiếp Tục Bước Đi Vì Có Chúa Đi Cùng | Mục Sư Lê Thị Thúy Phượng

  1. Bài giảng: Đừng Sợ, Cứ Tiếp Tục Bước Đi Vì Có Chúa Đi Cùng, được Mục Sư Lê Thị Thúy Phượng chia sẻ trong buổi thờ phượng Chúa ngày 28/03//2021

  2. Tạ ơn chúa vì còn biết rằng ngài vẫn đi cùng con Amen hallelujah.cảm ơn bài giảng của cô ak

  3. Đúng y như bài giảng của MỤC SƯ đó tôi đang ở trong tình cảnh của MỤC SƯ giảng đó

  4. Con BÙI TUYẾN con cám ơn CHÚA,con biết CHÚA ở cùng con.CHUA ôi con biết không bao giờ CHÚA lìa bỏ con,con xin CHÚA ban phước trên đời sống của con.Con xin CHÚA giúp con vững bước đi trong tình yêu thương của NGÀI.Xin giúp con kính sợ CHÚA và vâng giữ những điều răn của NGÀI.CHUA ôi con biết chỉ có một mình NGÀI mới giải quyết những lan đề trên đời sống của con,con yêu NGÀI nhiều lắm ,con cám ơn CHÚA AMEN

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *