Bài tập 3 pha phụ tải động – Lê Thị Thu Hà – ĐHKTCNĐể phân tích mạch điện 3 pha phụ tải động ta thực hiện theo ba bước. Bước 1: phân tích nguồn không đối xứng thành các thành phần đối xứng. Bước 2: tách riêng thành từng bài toán đối xứng thành phần. Bước 3: tổng hợp kết quả lại.

Nguồn: https://vonmenschzumensch.org/

Xem thêm bài viết khác: https://vonmenschzumensch.org/category/van-tai

Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *