25 thoughts on “Bài thuốc từ mề gà 🐔

  1. Bài thuốc từ mề gà, màng mề gà, tuyệt chiêu chữa bệnh em nhỉ😳😉👍. Anh đã dùng nó cách đây hàng chục năm.!

  2. Happy New Year 새해복많이받으세요.건강하시고 대박나세요.2021년에도 쭉 함께 해요ㅎㅎ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *