14 thoughts on “Bắn cá chuyển sang bắn voi

  1. Hi ae, bắn từ từ thôi, con nào ủi đầu vô minhd thì bắn, con nào chạy từ mình ra không nên bắn nhiều, bắn không ăn người ta ăn

  2. E đã từng bắn máy này rồi, theo ý của e là máy bắn ngon nhưng a đừng bắn nhanh vào 1 con mà bắn từ từ thui như ông kia bắn vậy ak a, may này lập trình vậy đó a bắn vào một con mau hết tiền lăm ca khó chết nữa, a bắn từ từ con nào chết chết ak a đỡ hao đạn nữa, với lại a lên đạn 100 trở lên ca lớn chết mới có tiền, máy này tuỳ vào cá lớn chứ cá nhỏ hok nhiu đâu ạ, lần sau a bắn thử cách của e nha..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *