1 thought on “Bạn có lắng nghe được hơi thở của Khách hàng không ?

  1. Em gặp trường hợp thuyết phục được KH rồi nhưng khi KH về bàn với vợ thì vợ lại không tin Bảo hiểm. Thầy tư vấn giúp em với ạ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *