3 thoughts on “Bán lan rừng thuần đẹp vào mỗi Thứ 4 và Thứ 7. Ngày 12/9/2020. LH: 0967987797 – Phương

  1. Mọi người dành vài giây like trang FB: lan rừng của Phương để cùng nhau chia sẻ và trao đổi những thông tin liên quan đến trồng và chăm sóc lan rừng nhé

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *