Bản tin Tài chính với Cuộc sống tuần từ 10-8-đến 14-8-2020Giảm 15% tiền thuê đất cho đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19; Khẩn trương hoàn thiện đề án đổi mới mô hình kiểm tra chất lượng hàng hóa tại cửa khẩu; Kiến nghị thu hồi hơn 28 nghìn tỷ đồng chưa phân bổ; Chủ đầu tư được toàn quyền quyết định giá mua sắm thiết bị phòng dịch; Giảm đến 30% mức thu phí sử dụng đường bộ;… Đây là một số nội dung chính trong Bản tin Tài chính với Cuộc sống tuần từ 10-8-đến 14-8-2020.

Nguồn: https://vonmenschzumensch.org/

Xem thêm bài viết khác: https://vonmenschzumensch.org/category/tai-chinh-ngan-hang-bao-hiem

Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *