Báo chí, truyền thông và nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của ĐảngTS. Bùi Trường Giang – Ths. Nguyễn Thị Ánh – Tạp chí Tuyên giáo:
Báo chí, truyền thông và nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch

Nguồn: https://vonmenschzumensch.org/

Xem thêm bài viết khác: https://vonmenschzumensch.org/category/van-tai

Author: admin

2 thoughts on “Báo chí, truyền thông và nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

  1. Báo chí giờ phần lớn chạy theo tiền lời nhuận. .đăng tin hót nhiều khi cũng không kiểm chứng. ..nhìn trên mạng là biết ngay. .chạy theo đồng tiền. …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *