16 thoughts on “Báo giá hoa dạ yến thảo: loại đứng chậu nhỏ, lớn; loại rủ chậu treo

  1. Có ai biết địa chỉ vườn cho mình xin vì hỏi nhiều lần nhà vườn k phản hồi. Xin cảm ơn bạn nào cho địa chỉ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *