18 thoughts on “Báo Giá Iphone Vét Kho

  1. Nghe cái thái độ của ông tôi khòng thể nào chấp nhận được…nên khiêm tốn và nói chuyện dễ nghe một chút…

  2. Không phải không Thoòng báo mà anh bán hàng đắt hơn chỗ khác nên mọi người họ không xem là do anh đấy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *