5 thoughts on “Báo giá lô mai bonsai tết (giá đã có phí ship) (0383938201)

  1. MAI VÀNG …. Cây nào cũng đẹp …🤣🤣🤣👍🏼👍🏼👍🏼 Giá hộp lý … Mình xin chúc bạn vui khỏe và hp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *