Bảo hiểm xã hội số – VssID. Tất cả thông tin về BHXH, BHYT, BHTN, của bạn sẽ có trong ứng dụng này.Ứng dụng VssID sẽ thông tin đến bạn tất cả quá trình tham gia BHXH, BHYT, BHTN như: đóng từ thời gian nào, mức lương bao nhiêu, chức danh ghi trên sổ …

Nguồn: https://vonmenschzumensch.org/

Xem thêm bài viết khác: https://vonmenschzumensch.org/category/tai-chinh-ngan-hang-bao-hiem

Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *