4 thoughts on “Bảo Quản và Chế biến nông sản chi phí thấp – Phần 1

  1. Em mong thầy có thể chia sẻ làm sao để bảo quản nước mía được lâu mà không không dùng hóa chất ạ, em cảm ơn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *