24 thoughts on “Bắt nghi phạm giết phụ nữ, bỏ xác xuống hồ

  1. Ngoài bắc thối hoá đạo đức hơi bị nặng… Tội phạm tăng quá nhanh… Cả miền nam miền trung nhập lại cũng ko bằng… Trong nam thì bắc tràn vô như đĩa đói… Rồi xớm muộn cũng như bắc thui…

  2. 02:32 Em đã xem hết “Mười vạn câu hỏi vì sao” những vẫn chẳng giải thích được vì sao em thích anh 🍐

  3. CA VN giỏi quá cảm ơn nha cứ như vậy tốt biết mấy vụ án như vậy mà vẫn tìm ra hung thủ dc

  4. Do luat phap không ra gi cho nên tôi phạm moi long hanh như vay cho nên can phai thai đôi luat phap that manh tay cứ giet nguoi thi đền mạng la ok

  5. Tiếc cuộc đời của em trai quá ‘em xuy nghĩ nông cạn quá chỉ phút xuy nghĩ nông cạn mà em vướng vào vong lao lý

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *