1 thought on “BCi Đồng chí Vương Quốc Tuấn – PCT UBND tỉnh Bắc Ninh về thăm và làm việc tại BCi (Nguồn: THBN)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *