12 thoughts on “Bè cứu sinh– các quy trình hạ bè cứu sinh và nguyên lý hoạt động.

  1. Mình xin đính chính lại vị trí móc của bè để treo bè vào cẩu cái tấm đen đen nó nằm ở vị trí giữa bè nhé, không phải đầu của phao bè như mình nói trong videos

  2. Thủ công 1- nhanh thì ấn nút 2- rút chốt móc nhả nhanh ( mỏ vịt) thì giải phóng phao. -3 là tàu nẹ chìm 3÷4m thì bộ nhả thủy tĩnh tự bung và nổi lên mặt nước. Khi nổi tự kéo đứt dây yếu. Trân trọng

  3. Mình còn xót chi tiết là cái móc khóa mỏ vịt phía trên bộ nhả nhé,khi hạ thủ công các bạn bóp cái mỏ vịt đó vào để cho cái chốt khóa tụt xuống,khi đó cái lashing bè sẽ được giải phóng nhé.psc cũng hay để ý đến cái mỏ vịt đó ae lưu ý nhé.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *