BG – SINH HÓA TV #18: ENZYME – Phần 2 (Các yếu tố tác động đến hoạt tính Enzyme)Đây là Video #18 trong loạt Bài Giảng thuộc học phần Sinh Hóa Thực Vật; Bài giảng này trình bày về các Yếu tố chính Tác động đến HOẠT TÍNH của Enzyme và một số ứng dụng của chúng.
Các bài giảng được sắp xếp theo hệ thống trong các Playlists và cập nhật định kỳ. Cám ơn sự quan tâm và mong các ý kiến/comment đóng góp.
Trân trọng
Giáo xóm Đình.

Nguồn: https://vonmenschzumensch.org/

Xem thêm bài viết khác: https://vonmenschzumensch.org/category/moi-truong

Author: admin

5 thoughts on “BG – SINH HÓA TV #18: ENZYME – Phần 2 (Các yếu tố tác động đến hoạt tính Enzyme)

  1. Tại sao cọng giá non không có màu, sau đó mói dần bắt đầu xuất hiện màu lục?

  2. Trình bày các trường hợp dẫn đến ức chế hoạt tính của enzyme thông qua con đường hóa học?

  3. Nguyên tắc tăng hiệu quả của phân đạm bằng con đường sinh hóa học?

  4. Bản chất của thuốc cai nghiện rượu? Cơ chế và đối tượng tác động trực tiếp?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *