BG9 – CĐ1 – DĐĐH – DẠNG 6 – Bài toán về quãng đường trong dao động điều hòa – Loại 1-2-3Video này trình bày cách tìm quãng đường đi được từ thời điểm t1 đến t2, hoặc quãng đường đi được trong giây bất kì nào đó hoặc tìm thời gian vật đi được …

Nguồn: https://vonmenschzumensch.org/

Xem thêm bài viết khác: https://vonmenschzumensch.org/category/van-tai

Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *