BIÊN BẢN GHI NHẬN CÔNG NHÂN LẤY TRỘM VẬT TƯBIÊN BẢN GHI NHẬN CÔNG NHÂN LẤY TRỘM VẬT TƯ
Tải mẫu biên bản ghi nhận công nhân lấy trộm vật tư tại đây:
BIÊN BẢN GHI NHẬN CÔNG NHÂN LẤY TRỘM VẬT TƯ
BIÊN BẢN GHI NHẬN CÔNG NHÂN LẤY TRỘM VẬT TƯ
BIÊN BẢN GHI NHẬN CÔNG NHÂN LẤY TRỘM VẬT TƯ
HƯỚNG DẪN CÁC BẠN CÁCH LẬP BIÊN BẢN GHI NHẬN SỰ VIỆC CÔNG NHÂN LẤY TRỘM, LẤY CẮP VẬT TƯ CỦA CÔNG TY.
NỘI DUNG MẪU BIÊN BẢN NHƯ SAU:
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
BIÊN BẢN GHI NHẬN CÔNG NHÂN LẤY TRỘM VẬT TƯ
V/v: Ghi nhận công nhân lấy trộm vật tư
– Căn cứ hợp đồng lao động…………….;
– Căn cứ nội quy công ty…………………
Hôm nay, hồi….giờ…phút, ngày… tháng… năm…………
Tại:
Chúng tôi gồm có:
Người lập biên bản:
Họ và tên: Chức vụ:
Người chứng kiến:
Họ và tên: Chức vụ:
Người bị lập biên bản:
Họ và tên: Chức vụ:
Tiến hành lập biên bản ghi nhận về hành vi lấy trộm vật tư:
Thời gian, địa điểm thực hiện:
Diễn biến vụ việc:
Tang vật:………………………………………giá trị:……………….
Thiệt hại xảy ra (nếu có):
Biên bản được lập thành 02 (hai) bản, một bản do công ty lưu giữ, một bản do người bị lập biên bản nắm giữ.
Người lập biên bản Người chứng kiến Người bị lập biên bản

Nguồn: https://vonmenschzumensch.org/

Xem thêm bài viết khác: https://vonmenschzumensch.org/category/cong-nghe

Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *