Binh pháp Tôn Tử và 36 KẾ SÁCH áp dụng trong kinh doanh phần 3bBinh pháp Tôn Tử và 36 KẾ SÁCH áp dụng trong kinh doanh phần 3b
👄Giọng đọc: Quý cô hoàn hảo Jessica Thảo Nguyễn

#binhphaptontu #jessicathaonguyen #ynghiasong #binhphaptontutrongkinhdoanh #36kesach

Trong phần 3b sẽ bàn đến
Kế 16: Dục cầm cố túng
Kế 17: Phao chuyên dẫn ngọc
Kế 18: Cầm tặc cầm vương

Không chỉ là bộ sách gối đầu giường của nhiều lão tướng thời xưa nhằm thấu hiểu nghệ thuật chiến trường, ta còn có thể áp dụng Binh pháp Tôn Tử vào cuộc sống.

Hẳn chúng ta không còn xa lạ với bộ binh pháp mà Tôn Tử để lại đã đặt nền móng cho binh học truyền thống. Thế nhưng các triết lý, bài học trong Binh pháp Tôn Tử không phải đơn thuần chỉ áp dụng trong chiến tranh, mà còn có thể đưa vào đời sống hiện đại cho nhiều lĩnh vực khác nhau. Tuy ngôn từ có thể thay đổi, nhưng tư tưởng hiện đại của Tôn Tử vẫn “hợp thời” cho tới tận ngày nay.

Tác giả cuốn sách SÁNG TẠO TRONG KINH DOANH đã nói: “ Trong kinh doanh, vốn liếng không phải là quan trọng nhất. Kinh nghiệm cũng không phải nốt. Hai thứ đó người ta đều có thể có được không sớm thì muộn. Cái quan trọng là những ý tưởng”. Năng lực cạnh tranh chủ yếu của doanh nghiệp là sự sáng tạo”. Hãy cùng Ý NGHĨA SỐNG – rèn luyện óc sáng tạo qua việc ứng dụng 36 Kế ứng dụng Binh pháp Tôn Tử.

Binh pháp Tôn Tử và 36 KẾ SÁCH áp dụng trong kinh doanh phần 2:

Binh pháp Tôn Tử và 36 KẾ SÁCH áp dụng trong kinh doanh phần 3a:

Nguồn: https://vonmenschzumensch.org/

Xem thêm bài viết khác: https://vonmenschzumensch.org/category/hanh-chinh-va-dich-vu

Author: admin

1 thought on “Binh pháp Tôn Tử và 36 KẾ SÁCH áp dụng trong kinh doanh phần 3b

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *