Bộ Công an xóa 6 tổng cục, hơn 60 cục nghiệp vụ | 2 Vietnam | Tin Nóng 24h*** L͙I͙N͙K͙ P͙O͙R͙N͙ A͙D͙U͙L͙T͙ M͙A͙S͙S͙A͙G͙E͙ ***

* WA-193 :
* NNPJ-193_A :
* WA-309 :
* ADN-173 :

Bộ Công an xóa 6 tổng cục, hơn 60 cục nghiệp vụ | 2 Vietnam | Tin Nóng 24h

Từ 6/8, Bộ Công an chính thức xóa bỏ cấp trung gian gồm 6 tổng cục. Ngoài ra, hơn 60 đơn vị cấp cục được tinh giảm khi thực hiện sắp xếp, tinh giản tổ chức bộ máy. Bộ Công an tinh gọn bộ máy, không còn cấp tổng cục Bộ Công an không tổ chức cấp tổng cục, sắp xếp, tinh gọn các đơn vị trực thuộc Bộ theo nguyên tắc sáp nhập đơn vị tương đồng hoặc không rõ nhiệm vụ. Chiều 7/8, Bộ Công an tổ chức họp báo thông tin về việc triển khai Nghị định của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy công an. Thiếu tướng Lương Tam Quang, Chánh văn phòng Bộ Công an, đã chia sẻ những điểm đổi mới trong chức năng, quyền hạn, tổ chức bộ máy của ngành. Thiếu tướng Lương Tam Quang cho biết sau khi Bộ Chính trị ban hành nghị quyết về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an, ngày 6/8, Thủ tướng đã ký nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức của Bộ. Theo nghị định này, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Công an cơ bản không thay đổi, còn tổ chức bộ máy sẽ tập trung,…

#Bộ #Công #an #xóa #6 #tổng #cục #hơn #60 #cục #nghiệp #vụ #2 #Vietnam #Tin #Nóng #24h #2vietnam

Nguồn: https://vonmenschzumensch.org/

Xem thêm bài viết khác: https://vonmenschzumensch.org/category/tai-chinh-ngan-hang-bao-hiem

Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *