bodhisattva in nepal (vị bồ tát tái sinh ở Nepal ) phần 1 – Con đường giải thoátxin chào các bạn thiện tri thức , hôm nay tôi xin gởi đến các bạn 1 câu chuyện đã lâu rồi nhưng câu chuyện đó vẫn còn tồn tại đến ngày nay. đó là câu chuyện về đời sống tu hành của 1 vị đã ở 1 cảnh giới cao hơn chúng ta , vẫn đang tồn tại và tu hành cho tới ngày nay .
hãy tự mình làm ngọn đuốc , hãy tự mình bước đi và nếu trên cuộc hành trình đó chúng ta thấm mệt , thoái chí thì hãy nhìn vào những ngọn đuốc sáng này mà vững tin đứng dậy bước tiếp nhé !
cầu mong an lạc đến với mọi người !

Nguồn: https://vonmenschzumensch.org/

Xem thêm bài viết khác: https://vonmenschzumensch.org/category/khoe-dep

Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *