21 thoughts on “Bón Phân Hữu Cơ Cho Cây Mai Chu Kỳ (1)Đã Phục Hồi Sau Tết 2021

  1. Chu kì bón phân tức là DAP rồi sau 15 ngày bón phân gà nén rồi sau 15 ngày bón lại DAP…
    Cứ bón liên tục chu kì như v đến thág 5 hả chú ?

  2. Chúc anh ba nhiều sức khỏe, anh chia sẻ thật nhiệt tình, nhờ học theo anh chỉ dẫn mà em biết cách chăm sóc mấy cây mai .cám ơn anh.

  3. Bắc ơi cho cháu hỏi là cây mai tròng chậu sau đó đưa ra đất tròng được không ạ . Cháu cảm ơn ạ

  4. Mấy cây mai anh Ba xả tàn ít quá sau này lá chỉ đu phía ngoài và hoa cũng vậy, nhìn cây không được đẹp cho lắm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *