20 thoughts on “BONSAI:" Tạo dáng cây từ phôi xấu" Creating BONSAI from bad ORIGINAL FORM.

  1. Cảm ơn bạn đã chia sẻ cách tạo dáng bonsai ! Tết đến rồi bạn tạo cây đẹp thế nhiều người thích mua lắm

  2. Tạo dáng cây từ phôi xấu. Cách tạo dáng đẹp quá anh ơi cảm ơn anh đã chia sẻ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *