3 thoughts on “Boot Windows 10 UEFI trên định dạng MBR không cần phân vùng EFI phụ Lãng khách

  1. Minh lỡ xoá mất System Reserved, EFI System (ESP) giờ không boot lên được. Xử lý sao cảm ơn bạn

  2. Định dạng ổ MBR, sau đó chuyển sang UEFI thì cài windows được không ? Có chạy được windows không anh ? cảm ơn nhiều 🙂

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *