1 thought on “Buổi 13: Từ vựng Covid- 19 theo chủ đề – Part 2

  1. Mong cô ra nhiều bài live như thế này ạ,em coi trên page rùi nhưng vẫn muốn coi youtube để xem lại, hihi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *