10 thoughts on “Buổi Vấn Đáp "Đại Ẩn Tiểu Ẩn" với Thầy Thích Pháp Hòa (9:00am – Apr 5, 2021 – Tây Thiên)

  1. 🙏❤Thầy ơi con vô cùng Cảm động từng lời của Thầy ban Tặng,cho con ứa lệ trong hạnh phúc ,của Thầy ban Tặng cho đời ,muôn bài Pháp Thoại tuyệt vời Hay như tâm Từ Bi, Thanh cao, nhân nghĩa với tấm lòng Trân Quý của con luôn ghi Ơn Thầy mỗi buổi Sáng,con kính chúc sức khỏe thật Tốt Đẹp An lành đến Thầy nhiều lắm ạ. NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT. 🙏

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *