38 thoughts on “C.H.Ù.A G.I.Á.C N.G.Ộ FACEBOOK V.I P.HẠM LUẬT BẢN QUYỀN – 5 CHÚ TIỂU??

  1. Đề nghị cục sở hữu trí tuệ bản quyền bộ văn hóa thông tin xem xét giải quyết và làm sáng tỏ vụ việc này

  2. Chức vụ của tên thích nhục tồi trong ban tuyên giáo, trị sự GHPGVN là gì nhỉ !!!??? Sao nó tác oai tác quái, lộng hành vậy nhỉ

  3. Chào TTC !!! Em là 1 người có đức, lại có tâm, mọi người luôn tin tưởng và ủng hộ em.

  4. Chào em chúc em sức khỏe, bình an.
    Em giải thích rất đúng, mong em giúp thiền am hiểu chắc các Thầy không nắm rỏ luật đó em

  5. Rõ ràng là của năm chu tiểu sao ông ta nói của ống vậy có ai tin không đúng là lật mặt như bánh tráng nướng

  6. Ông TNT bắt đầu lại chửi xéo. Rõ ràng các thầy đâu có nói gì về chùa giác ngộ ở thành phố Hồ Chí Minh..

  7. Cuộc sống mà có người này người nọ, nhưng tôi thật lòng mà nói ông thích nhật từ này quá phiền phức, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, đi tu mà xưng si quá thì đừng đi nhé, gửi lời đến ông đó, theo gương 5 chú tiểu mà học tập, và học hỏi, đừng gây phiền phức nữa nhìn mặt ông sáng sủa, mà sao tâm địa ác quá vậy, thường lên facebook bút mà nói về đạo đức sống tốt như thế nào, bởi người ta nói những người nói đạo lý thường sống như…. 😛😛😛

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *