Các Điểm Căn Bản Của Giao Ước – Phần 1 Bài 2 Quý 2 2021 | Ánh Sáng Lẽ ThậtSơ Đồ Của Giao Ước – Bài 2 Quý 2 2021

Phần 1. Các Điểm Căn Bản Của Giao Ước

“Chữ trong tiếng Do Thái được dịch là ‘giao ước’ (chữ này xuất hiện khoảng 287 lần trong Cựu Ước) là berith. Nó cũng có thể được dịch là ‘di chúc’ hoặc ‘chúc thư cuối cùng’. Nguồn gốc của nó không rõ ràng, nhưng nó đã được hiểu rằng “có nghĩa là sự ràng buộc hai bên với nhau. Tuy nhiên, nó đã được dùng cho nhiều loại ‘ràng buộc’ khác nhau, cả giữa con người với con người và giữa con người với Thượng Đế. Nó thông thường được dùng khi cả hai bên đều là con người, và được dùng một cách đặc biệt về tôn giáo khi giao ước giữa Đức Chúa Trời và con người. Cách dùng trong tôn giáo thật sự là một phép ẩn dụ dựa trên cách dùng thông thường nhưng chứa đựng một ý nghĩa sâu sắc hơn.” – J. Arthur Thompson, “Covenant (OT),” Từ điển Bách khoa Kinh Thánh Tiêu chuẩn Quốc tế, tái bản (Grand Rapids, MI: William B. Eerdmans Publishing Company, 1979), tập 1, trang 790.

“Ta sẽ lập giao ước cùng ngươi, làm cho dòng dõi ngươi thêm nhiều quá bội” (Sáng thế Ký 17:2).

Tương tự như khế ước hôn nhân, giao ước trong Kinh Thánh xác định cả vừa mối quan hệ và vừa về sự điều đình. Như một sự điều đình, giao ước trong Kinh Thánh chứa đựng những yếu tố căn bản sau đây:

1. Đức Chúa Trời khẳng định những lời hứa trong giao ước bằng một lời thề (Ga-la-ti 3:16; Hê-bơ-rơ 6:13, 17).
2. Bổn phận theo giao ước là tuân theo ý muốn của Đức Chúa Trời, là những mạng lệnh Ngài nói đến trong Mười Điều Răn (Phục truyền 4:13).
3. Phương cách mà bổn phận giao ước về phần Đức Chúa Trời cuối cùng được hoàn tất là bởi qua Đấng Christ và chương trình cứu rỗi (Ê-sai 42:1, 6).
Hãy xem ba yếu tố được liệt kê ở trên (các lời hứa của Đức Chúa Trời, sự vâng lời của chúng ta và kế hoạch cứu rỗi). Làm thế nào bạn có thể thấy những yếu tố đó có hiệu quả trong con đường theo Chúa của riêng bạn? Hãy viết xuống một đoạn văn ngắn mô tả cách chúng biểu hiện trong cuộc sống của bạn hôm nay.

Trong Cựu Ước, hệ thống dâng các của lễ hy sinh đã dạy dỗ dân sự về chương tình cứu rỗi. Qua các biểu tượng của nó, các tổ phụ và dân Y-sơ- ra-ên đã học cách biết đặt niềm tin mình nơi Đấng Cứu Chuộc sẽ đến. Qua các nghi thức của nó, tội nhân có lòng ăn năn có thể tìm thấy sự tha thứ cho tội lỗi và thoát khỏi mặc cảm tội lỗi. Vì phải như vậy thì các phước lành của giao ước mới có thể được giữ lại cho người, và sự phát triển thuộc linh (ấy là khôi phục hình ảnh vẹn toàn của Đức Chúa Trời trong cuộc sống), do đó có thể tiếp tục, ngay cả khi loài người không giữ trọn phần mình trong khế ước.

Tuy có những giao ước được lập giữa con người với nhau, cách dùng chính của chữ berith trong Kinh Thánh tiếng Do Thái là đề cập đến mối quan hệ giữa Đức Chúa Trời và loài người. Khi nghĩ Đức Chúa Trời là ai và chúng ta là ai so với Ngài, thì giao ước như vậy sẽ mô tả mối quan hệ nào?

Giao Ước (Trường Sa-bát Quý 2, 2021)
#truongsabat​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

======= xXx =======

Đăng ký kênh để xem video mới sớm nhất:

Tiếng Nói Hy Vọng – Voice of Hope – Cơ Quan Bồi Dưỡng Linh Trí Thể

Chủ nhiệm: Mục sư Nguyễn Khắc Vinh
Điện thoại: (1) 626 422 6841
Facabook:
Website:
Email: tiengnoihyvong.voh@gmail.com

Nguồn: https://vonmenschzumensch.org/

Xem thêm bài viết khác: https://vonmenschzumensch.org/category/hanh-chinh-va-dich-vu

Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *