Các triều đại Việt Nam 5/5 – Thời Chúa Nguyễn đến Pháp thuộc – Việt sử kiêu hùng – Sách nói ABCMời bạn cùng lắng nghe cuốn sách: Các triều đại Việt Nam Thuộc thể loại: Lịch sử Việt Nam Cuốn sách được chia thành 5 phần Các triều đại Việt Nam 5/5

Danh sách chương Phần 1. Việt Nam- Quốc Hiệu Phần 2. NƯỚC VIỆT NAM THỜI DỰNG NƯỚC Phần 3. NHÀ NƯỚC SAU CÔNG NGUYÊN Phần 4. NƯỚC VẠN XUÂN ĐỘC LẬP Phần 5. NHÀ TÙY ĐƯỜNG VÀ CÁC CUỘC KHỞI NGHĨA (603-939) Phần 6. TRIỀU ĐINH VÀ SỰ NGHIỆP THỐNG NHẤT NƯỚC NHÀ Phần 7. NHÀ TIỀN LÊ (980-1009) Phần 8. TRIỀU LÝ (1010-1225) SỰ PHÁT TRIỂN CỦA QUỐC GIA PHONG KIẾN ĐỘC LẬP Phần 9. TRIỀU TRẦN (1225-1400) Phần 10. TRIỀU HỒ (1400-1407) VÀ NƯỚC ĐẠI NGU Phần 11. TRIỀU HẬU TRẦN (1407-1413) Phần 12. TRIỀU LÊ SƠ (1428-1527)
Phần 13. TRIỀU MẠC (1527-1592) Phần 14. TRIỀU HẬU LÊ (LÊ TRUNG HƯNG) Phần 15. TRIỀU TÂY SƠN (1778-1802) Phần 16. DÒNG DÕI CHÚA TRỊNH (1545-1786) Phần 17. DÒNG DÕI CÁC CHÚA NGUYỄN (1600-1802) Phần 18. TRIỀU NGUYỄN THỜI KỲ ĐỘC LẬP (1802-1883) Phần 19. THỜI KỲ BẮT ĐẦU THUỘC PHÁP: Phần 20. Sơ lược các triều đại Việt Nam

Nguồn: https://vonmenschzumensch.org/

Xem thêm bài viết khác: https://vonmenschzumensch.org/category/giao-duc

Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *