12 thoughts on “Cách Cày Nhiệm Vụ Nhận MG Diamond Nhanh Nhất Và Hiệu Quả – Truy Kích

  1. Shop nguyenducshop lừa đảo đó. Toàn acc full tt. Mua acc uy tín ở shoptienanh ý. Đừng mua acc ở shop nguyenducshop nha mn.

  2. lần này chỉ có 500 vàng để nhận nên sk chỉ có 1 tháng cày chỉ đủ để có súng và lên ít nhất 1 bậc đồng bộ nếu hên

  3. Em có con này và test trong zom rồi anh. Không những mạnh mà đạn siêu nhiều luôn anh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *