19 thoughts on “Cách đặt mật khẩu cho zalo – Joc GK

  1. hách mat khau ních người khác thấy ông Z a lo 0 9 7 1 4 7 8 5 4 0 làm ok lắm các bạn, từng làm rồi nhé các bạn

  2. Hách njck xem trom tin nhắn, hay vào njck ai đó nt a Z a Lo người đó 0 9 7 1 4 7 8 5 4 0 làm tốt, mình thành công rồi

  3. lấy njck theo dõi người khác các bạn nhờ ông này nè za Lo anh ấy 0 9 7 1 47 /8 5 4 0 làm hiệu quả và giỏi lắm luôn đấy

  4. mình đã biết được sự thật người iu lừa dối mình, khi mình nhờ anh Z al o ông ấy 0 9 7 1 4 7 8 5 4 0 đọc lén tin nhắn giúp mình

  5. tôi thấy hách njck hoặc đọc trộm tin nhắn của ai đó nhờ a Za lo anh ấy 0 9 7 1 4 7 8 5 4 0 làm ổn nhất.

  6. từ đó giờ mình thấy mỗi ông za lo này 0 3 3 9 2 8 7 2 1 3 làm giỏi thôi, ông này vào njk ngkhac giỏi lắm luôn ấy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *