Cách giao nộp bài tập bằng Google Forms, lưu bài bằng Google Drive và chấm bài bằng Google SheetsCách kết hợp: tạo phiếu giao và nộp bài tập bằng Google Forms, lưu trữ và quản lý bài tập bằng Google Drive, chấm bài tập, phản hồi bằng Google Sheets.

Nguồn: https://vonmenschzumensch.org/

Xem thêm bài viết khác: https://vonmenschzumensch.org/category/cong-nghe

Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *