2 thoughts on “Cách làm ombre chuẩn khách không bao giờ bỏ mình – Văn Sỹ Hoàng

  1. Khua môi múa mo quá, đắp gì đâu mà màu vàng che hết phần màu trắng luôn ,dễ ợt chứ có khó gì đâu ta,quan trọng hóa vấn đề ông nội ơi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *