Cách mạng tháng 10 NgaCách mạng xã hội chủ nghĩa tháng Mười vĩ đại, và thường được gọi là Cuộc nổi dậy tháng Mười, Cuộc đảo chính tháng Mười, Cách mạng Bolshevik, Cuộc đảo chính Bolshevik hoặc Tháng Mười Đỏ.

Nguồn:
[1] Wikipedia:

Nguồn: https://vonmenschzumensch.org/

Xem thêm bài viết khác: https://vonmenschzumensch.org/category/hanh-chinh-va-dich-vu

Author: admin

3 thoughts on “Cách mạng tháng 10 Nga

  1. Lá cờ của bọn phản động bạch vệ có phải là lá cờ của Liên Bang Nga hiện tại!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *