Cách Tiêu Trừ Nghiệp Chướng Tạo Phước Đức = LỜI PHẬT DẠYTÂM THƯ KÊU GỌI ỦNG HỘ QUẦN ÁO CỦ Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật! Kính bạch: Chư tôn Hoà Thượng, chư Thượng Toạ, qúy vị Ni Trưởng, Ni Sư …

Nguồn: https://vonmenschzumensch.org/

Xem thêm bài viết khác: https://vonmenschzumensch.org/category/am-thuc

Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *