20 thoughts on “CÁCH TRỒNG HOA LY TRONG CHẬU

  1. Bạn oi tôi trông 2 lần đều thất bại hết trồng vừa ra hoa là hoa bị đen đầu thúi hết mà tôi ko có tưới à nhe 1 tuần xịch lần nước thôi á mà xịch vừa ước có chút it thôi mà cung bị thúi nữa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *