16 thoughts on “Cây mai tứ quý chơi rin một thời gian giờ cắt ghép liền có được không, 10/4/2021

  1. Chia sẻ hay lắm.mình nghĩ nó bị hết nhựa đó bạn dồn hết ra ngoài cành cắt hết nhựa.hèn chi cây mình cắt nghép liền ra lá me suy cây.

  2. Bạn cho mình hỏi cây nếu đã cắt tàn rồi và đã ra nhánh mới thì khi ghép mình đóng vào thân hay ghép nhánh tốt hơn

  3. Quá chính sác . Em đả làm 1 lần rồi cây zin trên chậu 2 năm em cắt ghép liền Và bo ghép rất chậm dính

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *