CCCP #9: FPT là một lựa chọn sáng giá trong dịch nCov ?FPT hiện hoạt động trong 3 mảng: Phần mềm, Viễn thông và Giáo dục Mảng Phần mềm dư địa còn rất lớn, Viễn thông là nhu cầu thiết yếu và thị phần ổn định.

Nguồn: https://vonmenschzumensch.org/

Xem thêm bài viết khác: https://vonmenschzumensch.org/category/tai-chinh-ngan-hang-bao-hiem

Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *