42 thoughts on “Chạm Trán Với Thanh Niên Giữ Gấu Tuyết Và Cái Kết | Đưa Ngáo Husky Đi Chuộc Gấu | Hùng Panda

  1. Anh Hùng ơi anh có rảnh á anh ra cái chổ phóng sanh rùa cá sấu anh bắt lại tặng em nha anh nếu có thể thì anh quay clip cho em yên tâm cũng được

  2. lý do em like nhiều là em ủng hộ anh để chuộc lại gấu tuyết đấy

  3. Thằng xăm trổ đợi đấy nha võ này sẽ đến chuyên gia võ đây gặp tôi chỉ có chết nhục poker chì

  4. Phải đi xin với cái thằng xăm trổ đấy gặp tôi thì phải có võ chuyên nghiệp này

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *