2 thoughts on “Chào Bán 28/2 Lô Phôi Mai Vàng Dáng Bonsai Mini Đế Đẹp, Siêu Đế, Giá Rẻ (LH 0387849762)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *