Chất lượng đời sống tình dục ở bệnh nhân LUTS/BPH (Lê Đình Khánh, BV ĐHYD Huế) – VUNA 14 HUẾ 2021Hội nghị VUNA 2020
Agenda:
chuyên đề:
HỘI NGHỊ VỆ TINH (CTY SANOFI) (Đào Quang Oánh, Lê Đình Khánh
TÀI LIỆU:
1. Chất lượng đời sống tình dục ở bệnh nhân LUTS/BPH
(Lê Đình Khánh, BV ĐHYD Huế)

2. Chọn lựa alpha- blocker trong điều trị LUTS/BPH: cân bằng lợi ích và nguy cơ (Đoàn Quang Oánh, BV Bình Dân)

TUYÊN BỐ MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM
Thông tin cung cấp trong hội thảo trực tuyến mà chúng tôi phát lại chỉ nhằm mục đích cập nhật thông tin cho thầy thuốc, và không có ý nghĩa hướng dẫn điều trị bệnh nhân.
Chúng tôi không khuyến cáo sử dụng bất cứ phương pháp chẩn đoán hay điều trị nào chưa có sự phê duyệt cần thiết của cơ quan có thẩm quyền.
Các ý kiến thể hiện trong sinh hoạt khoa học là ý kiến của các báo cáo viên/ chủ tọa và không nhất thiết phản ánh quan điểm của chúng tôi, ban tổ chức hay nhà tài trợ.

Nguồn: https://vonmenschzumensch.org/

Xem thêm bài viết khác: https://vonmenschzumensch.org/category/tai-chinh-ngan-hang-bao-hiem

Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *