33 thoughts on “Chế quạt hơi nước bằng quạt cũ part1|Chế quạt hơi nước|Kienvocvach|

  1. Cho hỏi tấm làm vỏ là tấm gì.mua ở đâu. Diện tích 1 tấm là bao nhiêu và bao nhiêu tiền 1 tấm vậy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *