27 thoughts on “Chỉ cần Sống Lương Thiện đời khắc sẽ Bình An – Thầy Thích Pháp Hòa (cực hay 2021)

 1. Pháp Hoa
  Phật tử theo tu ở Trung Thừa muốn tìm hiểu Đại Thừa thì nhờ Google tìm kiếm kinh Pháp Hoa tả về xem Quyến thứ 3 – 325.
  Phẩm Hóa Thành Dụ (6) thứ 7.
  363.
  Xin phép được trích tóm tắt một đoạn .
  Phật tử nhà tu hành nào thích thì xem.
  Nam Mô Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa kinh.
  Hán văn Cưu Ma La Thập. Việt dịch Đoàn Trung Còn 1936.
  Thích Trí Tịnh 1986.
  *
  KỆ. 327
  20.
  Thí như đường hiểm dử.
  Xa vắng nhiều thú độc.
  Và lại không có nước.
  ………
  Vô số nghìn muôn chúng.
  Muốn qua đường hiểm này.
  Dài 500 do tuần.
  Bây giờ một Đạo sư.
  Nhớ dai có trí huệ.
  Dẩn đắt một đàn người.
  ……
  Đoàn người quá mệt mỏi.
  Mà bạch đạo sư rằng.
  : Chúng tôi nay mệt mỏi.
  Nơi đây muốn quay về.
  Đạo sư nghĩ thế này.
  Tại sao muốn quay về.
  ……
  Bèn bày sức thần thông.
  Hóa ra thành quách lớn.
  Có nhà cửa trang nghiêm.
  Bốn bề có ao vườn.
  …….
  Đoàn người đi vào thành.
  Lòng đều rất vui mừng.
  Tự nói đã được độ.

  Đạo sư biết nghĩ xong.
  Nhóm chúng mà bảo rằng.
  : Các người nên đi nửa.
  Đây là Hóa Thành thôi.
  ……..
  Nam Mô Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa .

 2. Nam mô bon su thích ca mâu ni phật. Nam mô bon su thích ca mâu ni phật. Nam mô bon su thích ca mâu ni phật Nam mô a di đà phật.

 3. Nam mô a di đà phật
  Nam mô a di đà phật
  Nam mô a di đà phật
  Con kính chào Thầy .Con cảm ơn Thầy

 4. NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT
  Dạ rất hay và ý nghĩa THẦY ơi , con cảm ơn THẦY 🌻🙏🙏🙏🙏🙏❤️❤️❤️

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *